Výkladové stanovisko k novým podmínkám pro profesionální sport od 2. 11. 2020

Výkladové stanovisko k novým podmínkám pro profesionální sport od 2. 11. 2020

ČUS dnes zveřejnila na webových stránkách www.cuscz.cz aktualizované výkladové stanovisko (viz příloha níže) k novým podmínkám od 2. 11., stanovených vládou, které upravují především oblast profesionálního sportu.

Úsilí ČUS o vládní souhlas s obnovením činnosti profesionálních sportovců a některých jejich soutěží, a obnovení možnosti přípravy většiny reprezentantů, vyvrcholilo páteční výzvou novému ministru zdravotnictví J. Blatnému, na kterou nám obratem pozitivně odpověděl.
ČUS dále jedná a usiluje o urychlení vypsání dotačního programu NSA “Údržba a provoz sportovišť 2021”, a to s minimální finanční spoluúčastí žadatele, aby se alespoň částečně kompenzovaly ztráty provozovatelů z roku 2020. Ti nemají k dispozici kromě dotačních programů Antivirus a Covid-nájemné na uzavřená sportoviště žádný speciální podpůrný státní program.Chceme také svazům připomenout možnost využití odběrového místa pro Covid testy (PCR), které s podporou ČUS otevřelo na Strahově Centrum zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace, pro svazy a kluby (https://www.cuscz.cz/novinky/odbery-sportovcu-na-testy-sars-cov-2-nove-na-strahove.html).
V následujících dnech se pozornost ČUS bude soustředit na jednání k uvolnění sportovišť pro organizovaný amatérský sport, ale především na pomoc klubům s podáváním žádostí o dotaci z programu NSA “Můj klub 2021” (https://www.cuscz.cz/novinky/zmena-lhuty-pro-podani-zadosti-muj-klub-2021.html). Územní pracoviště ČUS byla vyškolena a stala se konzultačními místy NSA pro dotační poradenství klubům. Momentálně jsou plně vytížena (uzávěrka žádostí 16.11.). Žádosti jsou navázané na nový Rejstřík sportovců NSA s jehož obsluhou se kluby nejvíce potýkají. Územní pracoviště ČUS se snaží poskytovat poradenství členským i nečlenským subjektům. 

Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČUS

Leave a Reply

Your email address will not be published.