Řády

Soutěžní řád
Registrační řád
Přestupní řád
Disciplinární řád
Stanovy Svazu zápasu České republiky
Organizační a jednací řád KRK

Směrnice

Směrnice SMSZČR
Ekonomická směrnice
Ekonomická směrnice Příloha č.1 ES „JÍZDNÉ OBYCEJNÉ A ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ JEDNOSMERNÉ“
Směrnice SCM a SpS
Směrnice o vzdělávání trenérů
Směrnice o vzdělávání rozhodčích
Směrnice o vzdělávání rozhodčích od 2024
Směrnice o vzdělávání rozhodčích od 2026
Směrnice pro udělování titulů
Směrnice pro sportovně talentovanou mládež
Směrnice o inventarizaci

Směrnice platné pro VH

Jednací řád VH SZČR
Volební řád VH SZČR