rozpisy soutěží

Pořadatel zajistí, aby do haly (tělocvičny) byly vpuštěny pouze osoby, které předloží některý z následujících dokladů: 

  • národní certifikát o provedeném či dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní;  
    • potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 (od prvního pozitivního POC /antigenního/ testu na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 neuplynulo více než 180 dní);
    • potvrzení o absolvování PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-Cov-2 s negativním výsledkem, které nesmí být starší 7 dnů;
    • potvrzení o absolvování POC /antigenního/ testu na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 s negativním výsledkem, které nesmí být starší více než 72 hodin.

Pořadatel dále zajistí, aby během soutěže byla dodržena veškerá „covidová“ opatření, stanovená místní příslušnou KHS; o těchto opatřeních je povinen včas informovat (např. prostřednictvím STK nebo sekretariátu SZČR) všechny potenciální účastníky soutěže.

Poznámka: tyto podmínky se mohou průběžně měnit, vždy je nutno sledovat aktuální „covidovou“ situaci a s ní spojená vládní opatření.

Rozpis na soutěže družstev mužů

Rozpis na soutěž družstev mužů – ř.ř. 2021

Rozpis na soutěž družstev mužů – v.s. 2021

Kalendář soutěží

Kalendář soutěží k 16. 11. 2021

Příloha ke kalendáři – soutěže SZČR k 17. 8. 2021

Instrukce ohledně opatření Covid 19

RozpisY soutěží

Oblastní turnaj Holýšov – přípravka A, B, ml. žáci, ml. žačky, žáci a žačky, v.s. – 27. 11. 2021

MČR mužů, ř.ř. – Chomutov – 28. 11. 2021

MČR žáků a žákyní, juniorů a juniorek, v.s. – Hnidousy, 4. 12. 2021

MČR ml. žáků, ml. žákyň, kadetů, kadetek, v.s. Vítkovice, 11. 12. 2021

Vánoční turnaj-přípravka A,B,C, ř.ř.,Havlíčkův Brod -18.12.2021