Pořadatel zajistí, aby během soutěže byla dodržena veškerá „covidová“ opatření, stanovená místní příslušnou KHS; o těchto opatřeních je povinen včas informovat (např. prostřednictvím STK nebo sekretariátu SZČR) všechny potenciální účastníky soutěže.

Poznámka: tyto podmínky se mohou průběžně měnit, vždy je nutno sledovat aktuální „covidovou“ situaci a s ní spojená vládní opatření.

Souhlas se startem ve vyšší věkové kategorii

Rozpis na soutěže družstev mužů

Rozpis na soutěž družstev mužů – v.s.

Kalendář soutěží

Kalendář soutěží 2023 k 20. 2. 2023

Příloha ke kalendáři 2023 – soutěže SZČR

RozpisY soutěží

VC Brna v.s. – 3.6.2023

Memoriál O. Mrázka, Krnov – 10. 6. 2023

Memoriál J. Klepca v.s., Vítkovice – 10. 6. 2023

Velká cena Hradce Králové v Beach zápas, Hradec Králové – 17. 6. 2023

Memoriál K. Petrnka, Borohrádek – 24. 6. 2023