rozpisy soutěží

Pořadatel zajistí, aby během soutěže byla dodržena veškerá „covidová“ opatření, stanovená místní příslušnou KHS; o těchto opatřeních je povinen včas informovat (např. prostřednictvím STK nebo sekretariátu SZČR) všechny potenciální účastníky soutěže.

Poznámka: tyto podmínky se mohou průběžně měnit, vždy je nutno sledovat aktuální „covidovou“ situaci a s ní spojená vládní opatření.

Rozpis na soutěže družstev mužů

Rozpis na soutěž družstev mužů – v.s. 2022

Rozpis na soutěž družstev mužů -ř.ř. 2022 -změna

Kalendář soutěží

Kalendář soutěží k 20. 9. 2022

Příloha ke kalendáři 2022 – soutěže SZČR

RozpisY soutěží

Mezinárodní turnaj Akvasalon, v.s. -Hradec Králové 24. 9. 2022

Brněnský dráček, v.s. -Brno 1. 10. 2022

MČR ml. žáků a žákyní, kadetů a kadetek – v.s., Bohemians 8. 10. 2022

Memoriál Františka Červína, ř.ř. – H. Brod 15. 10. 2022

Memoriál Gustava Frištenského, v.s. – Prostějov 15. 10. 2022

Mikulášský turnaj, ř.ř. – Krásná Lípa 29. 10. 2022

Memoriál Antonína Niče, v.s. -Vyšehrad Praha 29. 10. 2022

Memoriál Jana Budáka v.s. – Vyšehrad Praha 29. 10. 2022

Velká cena Třince, ř.ř. a ž.z. – Třinec 5. 11. 2022

O pohár Františka Nesvadbíka ř.ř. – Čechovice 3. 12. 2022

Memoriál Vojtěcha Smoláka ř.ř. – Olomouc 10. 12. 2022

Vánoční turnaj ř.ř. – Havlíčkův Brod 17. 12. 2022