Pořadatel zajistí, aby během soutěže byla dodržena veškerá „covidová“ opatření, stanovená místní příslušnou KHS; o těchto opatřeních je povinen včas informovat (např. prostřednictvím STK nebo sekretariátu SZČR) všechny potenciální účastníky soutěže.

Poznámka: tyto podmínky se mohou průběžně měnit, vždy je nutno sledovat aktuální „covidovou“ situaci a s ní spojená vládní opatření.

Souhlas se startem ve vyšší věkové kategorii

Rozpis na soutěže družstev mužů

Rozpis na soutěž družstev mužů ř.ř.

Rozpis na soutěž družstev mužů v.s.

Kalendář soutěží

Kalendář soutěží 2024 k 28. 1. 2024

Příloha ke kalendáři 2024 – soutěže SZČR

RozpisY soutěží

MČR mužů a žen, v.s., Hradec Králové – 24. 2. 2024

MČR mužů, ř.ř., Havlíčkův Brod – 2. 3. 2024

Memoriál F. Maňáska, v.s., Hradec Králové – 9.3.2024

MČR U15 + WU15 a U20 + WU20, v.s., Vítkovice – 16. 3. 2024

Slezský pohár, Jablunkov – 23. 3. 2024

Memoriál M. Rešla, Nový Jičín – 11.5.2024