Syndrom vyhoření českých trenérů

Syndrom vyhoření českých trenérů

Vážení,

přijměte, prosím, pozvání vyplnit dotazník o syndromu vyhoření českých trenérů.

Vaše účast pomůže zmapovat stav míry vyhoření českých trenérů a na základě výsledků můžeme nastavit programy zacílené na zlepšení situace.

Účast v dotazníku je zcela anonymní a zabere přibližně 9 minut. V případě, že momentálně nemáte na vyplnění čas , prosíme o vyplnění do konce měsíce. Zároveň budeme rádi, pokud přepošlete tuto pozvánku vašim kolegům.

Obecné anonymní vyhodnocení bude zasláno na email sportovních svazů a dle zájmu trenérů bude k dispozici srovnání s českou populací. Vyplněním a odesláním dotazníku souhlasíte se zpracováním informací. Ze studie lze vystoupit neodesláním dotazníku. 
Výzkum probíhá v rámci doktorského studia na Univerzitě Karlově v Praze-  Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu.
Garantem výzkumu je PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D. (Psychiatrická klinika UK 1. LF a VFN v Praze, externí pracovník FTVS, UK).

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že oceníte výsledky výzkumu.

S pozdravem
PhDr. Kryštof Kuba, Cert. MDT

Kontaktní informace:
Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky tělesné výchovy a sportu
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Univerzita Karlova v Praze
José Martího 269/31
Praha, 162 52


Emailová adresa:
syndromvyhorenitreneri@gmail.com
Syndrom vyhoření trenérů v ČR
Tento dotazník slouží k zjištění syndromu vyhoření u českých trenérů.
Dotazník je anonymní a má 4 části. Vyplnění trvá kolem 9 minut.
V případě zájmu o srovnání s českou populací se po vyhodnocení výzkumu dozvíte výsledky.
Na konci dotazníku můžete vyplnit Váš email nebo email svazu (sekretariátu) nebo klubový email, kam bude zaslán výsledek výzkumu. Vyplněním a odesláním dotazníku souhlasíte se zpracováním uvedených informací. Zavřením neodeslaného dotazníku můžete v průběhu vaši účast ve výzkumu ukončit.
VYPLNIT FORMULÁŘ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmhI9MFTu8vKNnTtCG2ZrTndcKfckbWyFDx7y0JwnpibdDbg/viewform?usp=sf_link

Leave a Reply

Your email address will not be published.