Pravidla pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19

Pravidla pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19

Prioritou NSA je vždy zdraví sportovců, trenérů, rozhodčích, realizačních týmů i diváků, zároveň je ale
zájmem NSA, aby byly zahájeny a reálně mohly i probíhat soutěže v jednotlivých sportovních odvětvích,
a to zejména mistrovské soutěže v kolektivních i individuálních sportech.

Leave a Reply

Your email address will not be published.