Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při konání sportovních akcí

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při konání sportovních akcí

Tento metodický pokyn se vydává v souvislosti s trendem vývoje epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARSCoV-2 v České republice.


Cíl
Cílem tohoto metodického pokynu je zajištění jednotného postupu krajských hygienických stanic, včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy, (dále jen „KHS“) při konání sportovních akcí.
Prioritou je zdraví sportovců, trenérů, rozhodčích, realizačních týmů i diváků při zachování soutěží v jednotlivých sportovních odvětvích. Aktivní sportovní činnost obecně podporuje odolnost proti infekčním onemocněním.

Postup KHS
Testování sportovců na koronavir s označením SARS-CoV-2 nebude povinně prováděno nad rámec opatření přijímaných v obecné populaci.
V případě pozitivního testu při dodržení stanovených organizačních opatření uvedených ve schváleném manuálu (forma tréninku, stravování, doprava, ubytování, společenský kontakt – volnočasová zábava, např. využití sprch po jednom či v malých skupinkách, dodržování odstupů, nošení roušek, pravidelné měření teploty apod.) bude této osobě nařízena izolace a místně příslušná KHS nařídí karanténu toliko osobám, které byly v úzkém kontaktům s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, a nikoliv automaticky všem sportovcům a členům realizačního týmu daného klubu.
Pozitivně testovaný sportovec či člen realizačního týmu bude prohlášen za neinfekčního podle celostátně platných algoritmů a poté může začít se sportovní činností. V případě pozitivního testu jednoho či více sportovců nebo člena realizačního týmu se provede test celému týmu.
V případě pozitivního testu místně příslušná KHS přikáže provést ohniskovou dezinfekci sportoviště. Pokud to epidemiologická situace umožní, KHS nenařídí uzavření sportoviště.
Žádám všechny KHS, aby podle tohoto metodického pokynu postupovaly ode dne 17. 9. 2020


MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného
zdraví a hlavní hygienička ČR

Leave a Reply

Your email address will not be published.