Hledá se reprezentační trenér juniorů a kadetů ve volném stylu

Hledá se reprezentační trenér juniorů a kadetů ve volném stylu

Výkonný výbor Svazu zápasu ČR vypisuje poptávkové řízení na funkci reprezentačního trenéra juniorů a kadetů v zápase ve volném stylu.

Pracovní náplň trenéra:

– vytváření ročních koncepčních plánů přípravy reprezentačního družstva

– organizační a koordinační činnost reprezentačního družstva

– průběžně sledování reprezentantů

– překládání jmenných nominací na jednotlivé reprezentační akce, v rámci schvalovacího procesu

– zabezpečování dopravy na jednotlivé reprezentační akce

– účast na všech plánovaných akcích, které jsou v souladu s ročním plánem reprezentačního družstva, přičemž výjimku z tohoto pravidla smí na základě návrhu KVZ, udělit pouze VV SZČR

– vedení reprezentačních družstev na mezinárodních turnajích, tréninkových kempech, ME a MS

– zpracovávání písemných hodnotících zpráv z jednotlivých reprezentačních akcí

– práce s finančními prostředky

– pravidelná účast na jednáních komise vrcholového zápasu (zhruba 6 x ročně)

– spolupráce s vedoucími trenéry SCM a s klubovými trenéry na přípravě reprezentantů

– spolupráce se zákonnými zástupci reprezentantů

Požadavky na výkon funkce:

– aktivní členství ve SZČR

– předložení sportovního životopisu trenéra

– trenérská kvalifikace – trenér zápasu I. a II. třídy

– aktivní trenérská činnost v délce minimálně 5 let a to v období mezi roky 2013 – 2020

– organizační schopnosti

– komunikativnost

– alespoň pasivní schopnost domluvit se v cizím jazyce používaném v mezinárodním zápasnickém prostředí

– znalost práce s výpočetní technikou

– řidičský průkaz skupiny B

– dobrý zdravotní stav

– trestní bezúhonnost

– předložení dlouhodobé koncepce rozvoje zápasu dané věkové kategorie v ČR v rozsahu jednoho olympijského cyklu

– předložení ročního plánu přípravy dané věkové kategorie, zaměřeného především směrem k vrcholům sezóny, tj. ME a MS dané věkové kategorie

– termín přihlášek: 31. 8. 2020

– termín vyhodnocení přihlášek: 31. 10. 2020

– nástup do funkce: 1. 1. 2021

– přihlášky zasílejte poštou na adresu: SZČR, Zátopková 100/2; 160 17 Praha 6,

– kopie elektronickou poštou: zapas@cuscz.cz

Více informací získáte na sekretariátu Svazu zápasu České republiky.

Leave a Reply

Your email address will not be published.