Informovanost o studiu na trenérské škole

Informovanost o studiu na trenérské škole

Informace pro trenéry SZČR,

Za účelem zvýšení trenérské kvalifikace je možné plně využít studia na trenérské škole FTVS UK nebo trenérské škole ČUS. V obou případech je však nutné vždy informovat zástupce TMK SZČR a  doložit scan požadovaných dokumentů o dosaženém vzdělání. TMK SZČR po ověření platné trenérské třídy odešle na vybranou trenérskou školu písemné potvrzení o splnění požadovaných podmínek a doporučení ke studiu. 

Předem Vám všem děkuji za dodržování nastavených pravidel.

Se sportovním pozdravem,

Bc.PINKAS Rostislav

Předseda TMK

Leave a Reply

Your email address will not be published.