Znalecký posudek účetnictví

Znalecký posudek účetnictví

Vážení členové Svazu zápasu ČR,

dovolte, abych Vás informoval, že byla dnes zahájena práce na znaleckém posudku účetnictví Svazu zápasu ČR.

Podepsali jsme smlouvu s dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph. D. (soudní znalec), který nám byl doporučen Nezávislou vyšetřovací komisí. Znalecký posudek se bude zabývat účetnictvím za roky 2019 – 2022 a jeho výstupy budou dodány předsedovi SZČR do 30. 4. 2023.

S výsledky tohoto znaleckého posudku budu členy SZČR informovat na Valné hromadě v Hradci Králové, která se bude konat 21. 5. 2023. 

S pozdravem

Mgr. Robert Mazouch, MBA

Předseda Svazu zápasu ČR     

Leave a Reply

Your email address will not be published.