Mimořádná valná hromada

Mimořádná valná hromada

VV SZČR svolává Mimořádnou valnou hromadu SZČR na 27. listopadu 2021 od 10.00 hod do Prahy – Běchovic, Českobrodská 3. 

POZNÁMKA: při prezentaci se musí každý delegát prokázat platným členským průkazem. Vpuštěny budou pouze osoby, které předloží některý z následujících dokladů:

· národní certifikát o provedeném či dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní;

· oficiální potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 (od prvního pozitivního POC /antigenního/ testu na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 neuplynulo více než 180 dní);

. u rozočkovaných první dávkou či před uplynutím 14 denní lhůty po 2. očkování je možné doložit bezinfekčnost PCR testem ne starším 72 hodin

– po celou dobu jednání jsou účastníci povinni mít nasazenu ochranu dýchacích cest

– antigenní ani PCR testy k prokázání bezinfekčnosti nebudou akceptovány

Bez splnění této podmínky nebude nikdo vpuštěn na jednání Mimořádné VH!

Belo Svitek

předseda SZČR

Leave a Reply

Your email address will not be published.