EVROPSKÝ TÝDEN SPORTU

EVROPSKÝ TÝDEN SPORTU

Již od roku 2015 probíhá v celé Evropské Unii Evropský týden sportu, který pod heslem #BeActive upozorňuje na fatální nedostatek fyzické aktivity v každodenním životě. 

Evropský týden sportu (European Week of Sport) je iniciativa Evropské komise, která se koná každoročně od roku 2015. Cílem této akce je podpořit sport a fyzickou aktivitu mezi občany Evropské unie a zvýšit povědomí o jejich přínosech pro zdraví a pohodu. Hlavním koordinátorem v České republice je Český olympijský výbor. Na podzim 2023 proběhne již 9. ročník. EWOS se koná každé září a probíhá ve všech zemích EU. Během této akce se pořádají různé sportovní akce, soutěže, workshopy a další aktivity, které mají za cíl zapojit co nejvíce lidí do sportovních aktivit.

Hlavním poselstvím Evropského týdne sportu je, že každý má právo a schopnost sportovat, bez ohledu na věk, pohlaví, fyzickou kondici či zdravotní stav. Cílem je podpořit tedy sportování a fyzickou aktivitu všech lidí, ať už se jedná o profesionální sportovce, nebo jen občany, kteří chtějí zlepšit své zdraví a pohodu. Je také součástí boje proti sedavému způsobu života a obezitě, která je stále větším problémem v Evropě. 

Každý rok se do Evropského týdne sportu zapojuje stále více zemí a organizací, a tím se zvyšuje povědomí o důležitosti sportování a fyzické aktivity v každodenním životě. 

Více info:

Leave a Reply

Your email address will not be published.