Trenérská licence B

Trenérská licence B

Licence B

 • kurz opravňující k získání živnostenského listu
 • školení trenérů licence B je organizováno v rozsahu 150 hodin (pro nematuranty + 50 hod.)
  • Vědecký základ sportovního tréninku (obecná část) – 50 hod.
   • koná se 2x ročně – jarní a podzimní termín
   • termín: 11. – 13. 2. a 18. – 20. 2. 2022
   • přihlášky: do 31. 12. 2021-jarní termín (pouze přes sportovní svazy)
   • zakončení: písemný test
   • studijní materiály: skripta obdrží studenti mailem před začátkem výuky
  • Specializace – 100 hod.
   • výuku zajišťují jednotlivé sportovní svazy
   • termín: dle dispozic svazu
   • cena: dle svazových pokynů

Podmínky pro přijetí ke studiu

 • třetí nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či spolku a jejich doporučení
 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • nematuranti musí absolvovovat všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity:
  • v rozsahu 50 hodin
  • koná se 1x ročně (květen – červen)
  • cena: 4 000 Kč

Přihlášky

 • přihlášky přijímáme prostřednictvím sportovních svazů, či spolků v ČR, který musí potvrdit účast na základě dohody o spolupráci
 • přihláška v elektronické podobě
 • cena: 3 800 Kč

Leave a Reply

Your email address will not be published.