Dát Svaz do pořádku bude běh na dlouhou trať, říká nový předseda Robert Mazouch

Dát Svaz do pořádku bude běh na dlouhou trať, říká nový předseda Robert Mazouch

Robert Mazouch se po 22 letech vrací k zápasu. Tentokrát však ne v zápasnickém dresu, ale jako nový předseda Svazu zápasu České republiky, jímž byl v sobotu 3. 9. 2022 zvolen na valné hromadě. Jeho hlavním úkolem bude zajistit zejména finanční stabilizaci svazu po jeho vytunelování v loňském roce, navýšení členské základny a samozřejmě vytvoření kvalitních podmínek pro naše reprezentanty.

V sobotu jste byl zvolen novým předsedou SZČR. Jaké jsou vaše pocity krátce po zvolení?

Přiznám se, že mám vlastně dost smíšené pocity… Na jednu stranu jsem opravdu velmi rád, že jsem získal důvěru a dostatek hlasů ke svému zvolení, což si vysvětluji tak, že jsem přesvědčil prezentací své / naší vize, mise a hodnot, kam chceme český zápas dostat / posunout. Na druhou stranu, když jsem slyšel, jaké všechny problémy má dneska český zápas, tak jsem se upřímně ptal sám sebe, jestli je reálná šance všechny tyto problémy úspěšně vyřešit a samotnou vizi dodat… Nakonec jsem vnitřně došel k tomu potvrzení a rozhodnutí, že to dává smysl a že naší koncepci prostě věřím, i když to bude opravdu složité a těžké a rozhodně to bude “běh na dlouhou trať”…

Proč jste se vlastně rozhodl kandidovat a vrátit se tak po 20 letech k zápasu?

Jak jsem již zmiňoval v rozhovoru v médiích před samotnou Valnou hromadou a volbou nového předsedy, tak primární důvod byl ten, že se český zápas dostal do extrémně složité situace po “vytunelování” svazu zápasu. Český zápas se ocitl v situaci, kdy ztratil nejen významnou část finančních prostředků, ale zároveň vlastně i jakoukoliv vizi, či perspektivu rozvoje… V této situaci se na mě obrátili Tomáš Douda a Láďa Šnelly, kterým jsem chtěl pomoct s finančním problémem a zároveň jsme začali řešit, co vlastně český zápas potřebuje a jakým směrem a způsobem by se měl posunout… Já si uvědomuji, že českému zápasu dost “dlužím”, protože významně formoval můj život (sportovní i mimosportovní) a že v současné složité situaci je asi nejvyšší čas mu to nějakým způsobem vrátit…

Svaz přebíráte po velmi komplikované situaci, kdy došlo k vytunelování svazového účtu. Dnes je již funkční, nicméně stále s velkými dluhy. Jak dlouho bude trvat, než se tento dluh splatí?

Věřím, že dluh splatíme ideálně do konce letošního roku nebo nejpozději v roce 2023, pokud si to situace bude vyžadovat a zároveň, pokud s tímto plánem budou naší současní věřitelé souhlasit. Každopádně bych chtěl opět Tomášovi Doudovi, Láďovi Šnellymu a všem, kteří finančně přispěli k řešení tohoto problému a také všem našim věřitelům opravdu upřímně moc poděkovat. Jednoduše a jednoznačně pomohli zachránit český zápas!!!

Jaké jsou největší problémy Svazu?

Po naší Valné hromadě mám dojem, že problémy jsou v celé řadě oblastí. Skutečný problém českého zápasu neleží “pouze” v oblastí financí a “vytunelování” SZČR… Reálný problém máme vlastně v celé řadě oblastí… Od jasně definované vize, přes nastavený systém získávání dětí a mládeže, centralizaci vrcholového sportu, až po jasně definovaný systém vzdělávání a rozvoje našich trenérů a vlastně i závodníků. Jediná oblast, kde můžeme vidět světovou úroveň je oblast rozhodčích. Když se V. Scheinerovi ml. podařilo uspět a kvalifikovat na OH a dokonce rozhodovat finále na OH, tak to je přesně ta oblast, kde bych chtěl vidět český zápas i ve všech ostatních oblastech:-)

Jak je budete chtít řešit?

Odpověď na tento dotaz je návrh koncepce rozvoje českého zápasu, se kterou jsem kandidoval na Valné hromadě na roli předsedy SZČR…  Tuto koncepci chci samozřejmě nasdílet a rád bych pro naši vizi získal co nejvíce lidí, kteří se na tuto cestu s námi vydají. Ta cesta nebude krátká ani lehká, ale věřím, že se nám to může podařit 🙂 !!!  Vůči této koncepci chci být následně porovnáván a hodnocen. 

Na co se zaměříte jako první a jaké další kroky budou následovat?

Nejdříve si musíme “uklidit” na Svaze v základních věcech. Nazval bych to “základní hygienou” (projít smlouvy, nastavit kontrolní mechanismy, rozdělit si konkrétní úkoly do konce roku 2022 mezi jednotlivé členy Výkonného výboru, apod.). Následně přijde čas na vytvoření procesů a postupů, rolí a odpovědností mezi námi, abychom dokázali připravit podmínky (systémové, finanční, procesní, kapacitní) pro nastavení prostředí v českém zápase, kdy budeme moci začít naplňovat zmíněný koncept a naší vizi. Vše ovšem musí jít postupně, krok za krokem, ale zároveň s dostatečnou dynamikou. Musíme začít dělat správné věci správně 🙂

Spolu s vámi byl zvolen i nový Výkonný výbor. Prozradíte nám, kdo byl zvolen a jakou oblast bude mít na starost?

Máme složený celý tým (Výkonný výbor), kde kromě mě v roli předsedy budeme pracovat v tomto složení:

Ing. Petra Skalická, PhD. – Předsedkyně KVZ a TMK a zároveň byla Petra zvolena Výkonným výborem do role 1. místopředsedkyně

Mgr. Tomáš Douda – Předseda EK a zároveň 2. místopředseda

Mgr. Václav Scheiner ml. – Předseda KR

Mgr. Petr Skalický – Předseda DK a OK

Ing. Libor Bílek – Předseda STK

Na našem prvním společném jednání jsme zvolili všemi hlasy jako 7. člena Výkonného výboru Mgr. Ladislava Šnellyho. Láďa nebude mít v tuto chvíli žádnou komisi, nicméně nám pomůže s řadou věcí, které standardně a formálně spadají do role Sekretáře, kterého v tuto chvíli ani nemáme, případně s dalšími odbornými věcmi, které mohou spadat i do ostatních komisí.  

Jak jste v době, kdy jste sám aktivně zápasil, vnímal podporu Svazu směrem k závodníkům?

V době mé sportovní kariéry Svaz zápasu fungoval dobře. Měli jsme potřebnou podporu, i když si samozřejmě také pamatuji velký problém, který nastal po konání MS v Praze v roce 1995 (kde jsem nás reprezentoval ve váhové kategorii do 62 kg), kdy po tomto MS zůstaly ohromné dluhy, ze kterých se český zápas dostával řadu let… Každopádně v té době významně pomohl Olymp Praha a jeho resortní centrum, které pomohlo uhradit řadu nákladů potřebných pro přípravu reprezentantů. Taktéž ostatní kluby v té době hradily přípravu sportovcům i v oblastech, ve kterých by to za standardní situace spadalo pod kompetenci a náklady Svazu zápasu.

 Když už jsme nakousli vaší zápasnickou kariéru, můžete nám ji přiblížit?

Zápasit jsem začal v Baníku Ostrava ve svých 10 letech a v mých 19 letech jsem se přesunul do Olympu Praha, kde byl jediný profesionální klub. Co se týče mých sportovních úspěchů, tak jsem vyhrál MČR průběžně ve všech věkových kategoriích. Z mezinárodních úspěchů se mi podařilo získat 2 x 4. místo na MS (kadeti a do 18 let), v kategorii dospělých jsem byl nejlépe na 5. místě na Akademickém MS, 11. místě na ME a na 14. místě na MS

Čemu jste se věnoval po odchodu od zápasu?

Po ukončení profesionální zápasnické kariéry v roce 2000 jsem se samozřejmě musel začlenit do normálního / mimosportovního života 🙂 Po nějaké době, kdy jsem se zaměřil na zdokonalení své angličtiny pobytem v USA jsem nastoupil v roce 2002 do České spořitelny do oblasti platebních karet. Po 5 letech jsem se i s rodinou přesunul do Vídně, kde jsem pracoval v Erste Group (vlastník České spořitelny), kde jsme žili 4 roky a potom jsme si ještě “odskočili” na 5 let do Bratislavy v rámci Slovenské sporiťelny. V roce 2016 jsme se vraceli zpět do ČR, kde jsem nastoupil do svého současného zaměstnání ve firmě Global Payments (minoritním akcionářem je Erste Group a Česká spořitelna). V této firmě jsem jeden z jednatelů a na pozici Chief Operating Officer.

Budete zvládat předsednictví Svazu při tak náročném zaměstnání? 

Toto bude pro mě asi nejtěžší věc. Pracovně jsem dost vytížený, ale to jsem samozřejmě věděl i před mou kandidaturou 🙂 Věřím, že se nám s celým týmem podaří věci, systém a tým nastavit tak, že to dokážeme skloubit s prací. Jelikož to pro nikoho z nás není hlavní pracovní činnost, tak tento problém bude muset řešit každý z nás a musím říct, že všichni kolegové a kolegyně z VV i mimo něj mají můj velký obdiv a respekt. Leave a Reply

Your email address will not be published.