Svaz zápasu má nový výkonný výbor

Svaz zápasu má nový výkonný výbor

Na valné hromadě se všem přítomným delegátům přednesl vývoj Svazu zápasu od posledního listopadového setkání. Zároveň se zde volil nový předseda a výkonný výbor.

Novým předsedou SZČR byl zvolen Mgr. Robert Mazouch MBA, předsedou kontrolně revizní komise Ondřej Vejsada DiS, předsedkyní komise vrcholového zápasu + trenérsko metodické komise Ing. Petra Skalická Ph.D., předsedou disciplinární komise + organizační komise Mgr. Petr Skalický, předsedou sportovně technické komise Ing. Libor Bílek, předsedou komise rozhodčích Mgr. Václav Scheiner a předsedou ekonomické komise Mgr. Tomáš Douda.

Gratulujeme a přejeme novému výkonnému výboru hodně sil v práci pro SZČR.

na snímku zleva: Tomáš Douda, Václav Scheiner, Petra Skalická, Robert Mazouch, Ondřej Vejsada, Libor Bílek, Petr Skalický

Leave a Reply

Your email address will not be published.