Vyjádření ke znaleckým posudkům

Vyjádření ke znaleckým posudkům

Vážení členové hnutí,

v předchozích měsících jsem informoval o tom, že necháváme provést vyjádření ke znaleckým posudkům od p. Hálka pro roky 2019 – 2021 a rok 2022, ke kterým jsme měli oficiální výhrady, které p. Hálek odmítl zapracovat. 

V příloze naleznete vyjádření licencované auditorky a daňové poradkyně paní Ing. Pavelcové. 

Klíčové body vyjádření:

  • Podle portálu Justice to vypadá tak, že pan Hálek nemá znaleckou činnost na posouzení a analýzu celkového účetnictví, ale pouze na posuzování účetních transakcí.
  • Významnou roli ve vedení účetnictví hraje také ČUS, který měl případné nesrovnalosti či pochybnosti se SZČR aktivně řešit.
  • Předně nelze tyto znalecké posudky považovat za „Ekonomicko/účetní ANALÝZU“ zejména z důvodů, že nejsou vypracovány z komplexních podkladů, které by bylo nutné posoudit, aby mohl být takový posudek s konstatováním, že se jedná o analýzu, vydán. Je také oprávněná obava, že znalec pro vypracování těchto posudků nemá potřebný obor znalecké činnosti.
  • Pan Hálek nepracoval s potřebnými dokumenty (např. hlavní účetní kniha; rozvahová předvaha; roční účetní závěrky; apod.) a přesto se rozhodl vydat rozhodnutí, které by bez těchto potřebných dokumentů neměl vůbec vydat. Tyto potřebné dokumenty si měl vyžádat (pozn. – což neudělal, ačkoliv byly / jsou na ČUS k dispozici).  Z uvedených konstatování v posudku vyplývá, že pokud byl znalec natolik omezen absencí potřebných a nutných podkladů pro splnění svého závazku ze smlouvy o dílo vypracovat analýzu, měl konstatovat, že předmět smlouvy z tohoto důvodu nelze naplnit a buď si potřebné podklady vyžádat nebo od smlouvy odstoupit pro nemožnost jejího nezávislého a korektního naplnění.
  • Zvoleným postupem znalce a vydáním negativních posudků na základě nekompletní dokumentace došlo k hrubému a nespravedlivému poškození SZČR označením jeho účetnictví za neprůkazné a neúplné, tím za nesprávné, aniž by k tomu měl znalec všechny potřebné podklady, informace a oprávnění.
  • Tyto posudky a jejich nesprávné závěry vyvolávají dojem, že byly vypracovány „na přání“ někoho, kdo chtěl za každou cenu dehonestovat SZČR prostřednictvím obvinění z porušování legislativy v oblasti ekonomiky a účetnictví.
  • Naprosto nepochopitelné je zjištění znalce, že zpracovatel účetnictví (ČUS) nedodržoval číselné řady dokladů. To je skutečnost, na kterou má vliv jen a jenom zpracovatel účetnictví a na kterou v tomto případě SZČR nemohl mít žádný vliv.

Detaily naleznete v přiloženém dokumentu. 

Další kroky směrem k p. Hálkovi budou ze strany Výkonného výboru SZČR následovat.

S pozdravem

Robert Mazouch

Leave a Reply

Your email address will not be published.