Trénink amatérů zatím stále není možný

Trénink amatérů zatím stále není možný

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od 8. prosince bude upraveno nošení roušek pro amatérské sportovce uvnitř budov a pro trenéry a rozhodčí.  Pro amatérské sportovce platí povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech a maximální počet 10 osob na sportovišti, bez roušek lze trénovat pouze prokázáním negativního testu SARS-CoV-2. Tato pravidla není možné u zápasu dodržet. Situaci nadále sledujeme a jakmile se pravidla rozvolní, budeme vás informovat.

KDO NEMUSÍ NOSIT ROUŠKU (respirátor, ústenku, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének) platné od 8. 12. 2020:

  • Sportovec/cvičící osoba v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. VE VENKOVNÍCH PROSTORECH 
  • Profesionální sportovci při sportovní činnosti, kterou konají v rámci výkonu zaměstnání. Výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a při přípravě na tuto činnost ve venkovních i vnitřních prostorech
  • Trenéři a rozhodčí účastnící se profesionální sportovní činnosti ve venkovních i vnitřních prostorech
  • Osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.
  • Amatérští sportovci (ti, co sportují v rámci sportovního svazu a připravují se na soutěže organizované sportovními svazy a nejsou profesionály) ve VNITŘNÍCH PROSTORECH, pokud absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 48 hodin, a to
    • a) sportovec či sportovci v případě individuálních sportů
    • b) všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů

Pokud se však jedná o PRAVIDELNOU A DLOUHODOBĚ probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu ALESPOŇ 2X TÝDNĚ je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní.

Stejné podmínky platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností.

Leave a Reply

Your email address will not be published.