Rozvolňování opatření ve sportu

Rozvolňování opatření ve sportu

 Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury
☑️Je dovolena přítomnost veřejnosti pouze v posilovnách, tělocvičnách a fitness centrech, tj. v žádných jiných provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť (včetně vnitřních bazénů).
☑️Pod termínem „tělocvična“ je třeba rozumět vnitřní sál určený především pro skupinová cvičení, kde budou zřetelně vyznačeny stacionární body, vzdálené od sebe nejméně 2 metry, v počtu 8 pro cvičící osoby a 1 pro trenéra. Není tedy např. dovoleno provozovat v „tělocvičně“ basketbal, sálovou kopanou, florbal apod.
☑️ Od 11. května bude povolený organizovaný trénink na venkovním i vnitřním sportovišti maximálně pro 100 osob!

Leave a Reply

Your email address will not be published.