Registrační průkazy z roku 2022 platí až do konce února

Registrační průkazy z roku 2022 platí až do konce února

Účinnost všech registračních průkazů SZČR platných pro rok 2022, nezávisle na typu průkazu (elektronický, zalisovaný), končí 28. února 2023. Do tohoto termínu se jimi lze bez jakýchkoliv problémů prokazovat na všech soutěžích pořádaných jak SZČR, tak samotnými kluby.

Leave a Reply

Your email address will not be published.