Problematika duševních poruchy ve sportu

Problematika duševních poruchy ve sportu

Seminář Problematika duševních poruch ve sportu“, který proběhne ve středu 7. 12. 2022 od 9,30h v zasedací místnosti VICTORIA VSC (Sámova 667/3, Praha 10 – Vršovice).

Téma psychického zdraví sportovců již dávno není tabu a potřeba vzdělávat trenéry a celé realizační týmy v této oblasti se stává vítanou nutností.

Seminář volně navazuje na několik akcí, které naše centrum v této oblasti již realizovalo. Témata zde prezentovaná vznikla na základě impulzů vzešlých v rámci diskusí právě na těchto akcích. Pro uspořádání semináře se nám povedlo vytvořit tým přednášejících, kteří s naším centrem již spolupracují a dokáží tak problematiku v této oblasti chápat optikou potřeb vrcholového sportu.

Seminář je primárně určen pro metodiky, trenéry, fyzioterapeuty, učitele, sportovní psychology, rodiče a ostatní členy realizačních týmů sportovců.

V průběhu semináře se budeme snažit odpovědět nejen na tyto otázky:

  • Jaké jsou základní příčiny vzniku psychických poruch?
  • Proč se u některého sportovce duševní nemoc rozvine a u některého ne?
  • Co jsou hlavní faktory, spouštěče?
  • Co mám dělat jako trenér, rodič, fyzioterapeut, učitel v případě zjištění změny chování svěřence?
  • Jaké jsou současné možnosti medikace a léčby? 
  • Jaké jsou omezení v souvislosti s antidopingovými předpisy?

Přihlašování je otevřené do pondělí 5. 12. 2022 prostřednictvím e-mailu: tereza.delmotte@vsc.cz

Leave a Reply

Your email address will not be published.