Poděkování za podporu Svazu zápasu

Poděkování za podporu Svazu zápasu

Dovolte nám, abychom tímto poděkovali všem dárcům za jejich dosavadní finanční podporu Svazu zápasu ČR a zároveň všechny podporovatele Svazu zápasu ČR informovali o tom, že dne 24. ledna byly finanční prostředky z Transparentního konta, na kterém se za 8 týdnů nastřádala částka ve výši 473 663 Kč, převedeny na běžný účet Svazu zápasu ČR. Tento krok byl učiněn z důvodu povinnosti uhradit všechny pohledávky vůči dotacím, a to v termínu do 31. ledna 2022. Následně pak dne 25. ledna bylo Transparentní konto na podporu českého zápasu zrušeno úplně. Tento krok nicméně neznamená, že by již aktuálně nebylo možné posílat finanční prostředky na podporu českého zápasu, pouze se změnil způsob takovéto podpory, kdy na místo zasílání finančních darů na zrušené Transparentní konto, lze takovéto dary poukazovat na běžný účet Svazu zápasu ČR, č.ú.: 154 925 858/0600.

Svaz zápasu České republiky logo
Svaz zápasu České republiky

Leave a Reply

Your email address will not be published.