Kontrola KRK

Kontrola KRK

Kontrolně revizní komise dokončila kontrolu hospodaření, účetnictví a procesů SZČR za rok 2023 a neshledala žádné nedostatky.

Leave a Reply

Your email address will not be published.