Informace ohledně prodloužení platnosti registračních průkazů

Informace ohledně prodloužení platnosti registračních průkazů

Dovolte, abychom vás informovali, že ve snaze o co nejhladší přechod na nově zaváděný elektronický typ registračních průkazů SZČR rozhodl VV SZČR o tom, že:

1. platnost všech registračních průkazů SZČR vystavených v roce 2022 se prodlužuje do 30.06.2023,

2. povinností všech oddílů a klubů, v souladu s pravidly pro “prodloužení registrace” umístěných na webových stránkách SZČR ( https://www.czech-wrestling.cz/prodlouzeni-registrace/ ), je zaslat veškeré podklady pro prodloužení registračních průkazů SZČR vystavených v roce 2022 na svazový e-mail (zapas@cuscz.cz), a to v termínu nejpozději do 31.03.2023,

3. všechny žádosti o registraci nového člena ( https://www.czech-wrestling.cz/registrace-noveho-clena/ ) budou řešeny přednostně tak, aby nemohlo dojít ke znemožnění startu závodníka na soutěžích z důvodu nevydaného registračního průkazu SZČR,

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se, prosím, obracejte přímo na sekretariát SZČR.

Leave a Reply

Your email address will not be published.