Dotační program Evropské unie Erasmus+ Sport

Dotační program Evropské unie Erasmus+ Sport

Jde o příležitost, která se nabízí všem klubům, které mají zájem navázat mezinárodní kontakty, umožnit svým závodníkům či trenérům mezinárodní zkušenosti a to všechno za finance Evropské unie. Není to nic složitého, stačí vymyslet nápad na projekt, sepsat žádost a pak už jen čekat jestli Vás vyberou. Když se zadaří, přinese to obrovské zkušenosti a náš sport to jistě posune dál ke společným cílům.

Projekt Erasmus+ Sport je novinka, letos běží první ročník a v únoru roku 2024 bude možnost podat žádost do druhého ročníku.

Protože mám zkušenosti z projektů Erasmus jako student na vysoké škole a teď jako pedagog na střední škole, rozhodla jsem se v loňském roce podat žádost a vyzkoušet tak představit projekty, které se týkají zápasu. V prvním ročníku jsem podala projekty dva, jeden pro SZČR a druhý pro TAK Hellas Brno. Sice ani jeden nevyšel, ale od hodnotitelů máme zpětnou vazbu, co mělo být jinak a v roce 2024 to jistě vyzkoušíme podat znovu a lépe.

Chtěla bych Vás tímto podpořit a navést k tomu, abyste to ve svých oddílech a klubech také vyzkoušeli. Z loňské zkušenosti víme, že je lépe hodnoceno, když oddíly podávají žádost za sebe a nepodává je Svaz zápasu. V případě, že byste to chtěli vyzkoušet, nebo se na to téma poradit, budu Vám za SZČR nápomocna a můžete se na mě na dané téma obrátit.

Podávání žádostí a organizaci podobných projektů má v České republice na starost organizace Dům zahraničních služeb. Na jejich webu najdete všechny potřebné informace a je možné se na ně v rámci rady s žádostí obracet. Pro snazší pochopení možností a postupu žádosti si pro Vás připravili několik seminářů, kterých se můžete zúčastnit a udělat si obrázek o tom, jestli by bylo dobré zkusit žádost podat a nebo na jaké téma.

Info zde: https://www.cuscz.cz/novinky/program-erasmus-sport-2023.html

V případě potřeby můžete posílat dotazy na email: petra.ille.skalicka@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.