Bakalářský studijní program TRENÉR

Bakalářský studijní program TRENÉR

UK FTVS pro akademický rok 2021/22 otevírá bakalářský studijní program TRENÉR – prezenční i kombinované studium. Termín přihlášek je do 28. 2. 2021. Po absolvování studia a požadavků svazu získá student titul bakalář a druhé nejvyšší trenérské vzdělání.

Odkaz na harmonogram přijímacího řízení: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-36.html

Odkaz na přihlášku ke studiu: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-528.html

Všeobecné informace ke studijnímu programu: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php

Leave a Reply

Your email address will not be published.