Informace z jednání Výkonného výboru

Informace z jednání Výkonného výboru

Dovolte mi, abych Vás informoval o rozhodnutí ze zasedání VV:

1)  Výkonný výbor kooptoval na uvolněné místo předsedy Ekonomické komise a 2. místopředsedu SZČR Mgr. Tomáše Doudu.

2) Ustanovil Mgr. Tomáše Doudu „Krizovým manažerem SZČR“ a vybavil jej Plnou mocí, která se vztahuje na zastupování ve všech věcech a na všechny právní úkony a jednání vztahující se k osobě zmocnitele, k jejich vzniku změnám i zániku. Zejména přebírání doručovaných písemností, podepisování listin, uzavírání smluv, podávání žádostí, jednání před orgány státní správy i samosprávy, jednání s třetími osobami, včetně přijímání peněžitých plnění.

3)  Vyhlašuje poptávkové řízení na předsedu Komise rozhodčích SZČR a člena VV SZČR. 

Případní zájemci ať se přihlásí na emailovou adresu předsedy SZČR.

Belo Svitek, předseda SZČR

Leave a Reply

Your email address will not be published.