Výzva VSA 2021

Výzva VSA 2021

Národní sportovní agentura zveřejňuje výzvu Významné sportovní akce 2021. Výzva je zaměřena na významné sportovní akce konané v roce 2021.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 20. října 12:00 do 16. listopadu 2020 23:59.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2020 od 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 16.11. 2020 do 23:59 hod.

Jedná se o kolovou soutěžní Výzvu.

Případné dotazy lze směřovat na email: slajchrt@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 083.

Výzva VSA 2021 ve znění dodatku č. 1

Dokumentace výzvy

Výzva VSA 2021

Příloha – Formulář k doložení vlastnické struktury

Příloha – Vzor plné moci

Příloha – Vstupní informace o akci

Příloha – Rozpočet akce

Příloha – Seznam konečných příjemců

Leave a Reply

Your email address will not be published.