Výzva VSA 2020

Výzva VSA 2020

Národní sportovní agentura zveřejňuje výzvu Významné sportovní akce 2020, která byla připravena jako mimořádná reakce na epidemiologickou situaci, která celosvětově zasáhla sportovní prostředí. Výzva je zaměřena na VSA konané v roce 2020, které nebyly oficiálně plánované před ukončením nouzového stavu dne 17. května 2020, s výjimkou VSA, které byly rozšířeny v souvislosti s pandemií COVID-19 nebo které změnily kategorii závodů/soutěží na vyšší úroveň nebo byly rozšířeny o další kategorii závodů/soutěží po ukončení nouzového stavu 17. 5. 2020. 

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 5. října 12:00 do 2. listopadu 2020 11:59.

Datum zahájení příjmu žádostí: 5. 10. 2020 od 12:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 2. 11. 2020 do 11:59 hod.

Jedná se o kolovou soutěžní Výzvu.

Případné dotazy lze směřovat na email: slajchrt@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 083.

Výzva VSA 2020

Příloha – Formulář k doložení vlastnické struktury

Příloha – Vzor plné moci

Příloha – Vstupní informace o akci

Pozn. Řádek 15 nevyplňujte, informace o termínu konání VSA bude převzata pouze z řádků 17-18.

Příloha – Rozpočet akce

Příloha – Seznam konečných příjemců

Program – Podpora VSA

Leave a Reply

Your email address will not be published.