Vědecký základ sportovního tréninku

Vědecký základ sportovního tréninku

Obecná část školení pro získání trenérské licence B (II. třídy) s 50ti hodinovou dotací dle požadavku MŠMT

Termín:

Blok I. 04. 11. – 06. 11. 2022
Blok II. 12. 11. – 13. 11. 2022

Forma:

on-line prostřednictvím aplikace MS Teams

Organizuje:

Oddělení celoživotního vzdělávání, Fakulta sportovních studií MU, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno

Doklad:

Osvědčení s výpisem absolvovaných předmětů s neomezenou platností 

Cena: 

3 750 Kč 

Předběžný harmonogram školení dostupný zde.

Leave a Reply

Your email address will not be published.