Sportovní konference SportTrend

Sportovní konference SportTrend

Akce je zaměřena na opomíjené aspekty
ve sportovní přípravě. Záměrem této akce je podpořit zájem
trenérů a sportovní veřejnosti o další vzdělávání v těchto
důležitých aspektech přípravy nejen sportovců. Posluchači jsou
ale nejen trenéři, ale i rodiče mladých sportovců, učitelé a
veřejnost se zájmem o sport a o další vzdělávání.

SportTrend je aktuálně plánován na víkend 12. a 13. listopadu. Pro
zájemce začíná již pátkem, kdy ve večerních hodinách je pro
účastníky připravený saunový večírek, sobota patří
přednáškám a sobotní/nedělní dopoledne patří praktickým
workshop.

Prostor je věnovaný nejenom přednáškám a praktickým workshopům,
ale i výměně zkušeností, uvolnění a zábavě při coffee break,
obědu či závěrečné after party.

Účast bude započtena jako splněný seminář.

Leave a Reply

Your email address will not be published.