Trenérská škola

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy připravuje ve školním roce 2020/2021 další běh Trenérské školy pro trenéry různých sportovních svazů.

 

Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví.

Na závěr úspěšného studia získá frekventant osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích vč. vysvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí.

Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.

V příloze zasíláme základní informace k zápisu do 1. ročníku a zároveň termín pro další běh semináře pro získání licence „B“.

 

Veškeré další informace o kurzech CŽV, které pořádá FTVS najdete na webových stránkách fakulty v sekci pro veřejnost ( www.ftvs.cuni.cz )