VT junioři ř.ř. – Mogilov-Podolsk, Ukrajina

Ve dnech od 25.06. do 05.07.2019 se reprezentační družstvo juniorů v zápase řeckořímském zúčastní pod vedením trenérů Zdeňka Švece a Ladislava Šnellyho mezinárodního tréninkového kempu v Ukrajinském Mogilov-Podolsku. Českou republiku budou na této akci reprezentovat Denis Mertl, Jan Cymorek a Marcel Albini.

 

Ladislav Šnelly