Ocenění nejlepším za rok 2017 ve volném stylu

V Ostravě 2.6.2018 při konání MČR ve volném stylu mužů a žen proběhlo vyhlášení a ocenění nejlepších zápasníků v kategorii žen a mužů a ocenění nejlepšího trenéra za rok 2017. V kategorii žen zvítězila a byla oceněna Adéla Hanzlíčková v kategorii mužů za oba styly byl vyhlášen nejlepším zápasníkem Vojtěch Piskoř. Trenérem za rok 2017 byl zvolen Milan Hemza.  Ocenění jmenovaným, nejlepším zápasníkům za r.2017 předal předseda SZČR pan Belo Svitek.
Milan Hemza