Soud s obžalovanou skončil podmíněným trestem

Soud s obžalovanou skončil podmíněným trestem

Kauza zpronevěry peněz Svazu zápasu Věrou Švagrovskou je u konce. Obžalovaná se odvolala proti původnímu rozsudku nepodmíněného trestu a na základě nového rozsudku odešla od soudu s podmínkou a povinností splácet dluh dle svých možností.

Městský soud v Praze na základě odvolání p. Věry Švagrovské zrušil rozsudkem ze dne 15. 3. 2023 původní výrok Obvodního soudu pro Prahu 6 o trestu za zpronevěru. Namísto nepodmíněného trestu odnětí svobody na dva roky odvolací soud rozhodl, že adekvátním trestem bude trest tři roky odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let. Podle soudu tak bude mít odsouzená Věra Švagrovská větší možnost splácet škodu, kterou způsobila (cca 7,6 mil. Kč). Soud uvedl, že spoléhá na to, že v rámci dohledu probačního úředníka bude zajištěno, že odsouzená bude škodu hradit dle svých možností v co největším rozsahu. Soud zohlednil dosavadní bezúhonnost pachatelky a skutečnost, že trestnou činnost v celém rozsahu doznala. Svaz zápasu navrhoval potvrzení rozsudku soudu I. instance, neboť nepodmíněný trest odnětí svobody mnohem lépe vyjadřuje závažnost jednání pachatelky a zásadní negativní dopad jejího jednání na zápasnické hnutí. Bohužel odvolací soud se s tímto argumentem neztotožnil (státní zástupkyně rovněž navrhovala potvrzení původního nepodmíněného trestu). Odsouzená již několika symbolickými částkami začala svůj dluh vůči Svazu zápasu splácet a doufáme, že po vynesení rozsudku dojde na straně odsouzené k ještě většímu úsilí směrem k finanční nápravě jejího trestného činu, přičemž Svaz zápasu bude v této věci úzce spolupracovat s příslušným probačním úředníkem, aby bylo zajištěno, že odsouzená skutečně splácí dle svých možností,” shrnul rozsudek právní zástupce SZČR Martin Krahulík. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.