Soud spěje do finále. Zpronevěřené miliony už však zápasníci možná neuvidí

Soud spěje do finále. Zpronevěřené miliony už však zápasníci možná neuvidí

Bývalá zaměstnankyně Svazu zápasu České republiky, která během roku 2021 z účtu svazu zpronevěřila více než 7,5 milionů korun, se postaví před soud. Líčení proběhne v úterý 17. ledna. Obžalovaná se k trestnému činu přiznala. Výše trestu navrhovaná státní zástupkyní Lucií Horákovou však budí mezi zápasníky rozčarování. Podle slov předsedy SZČR Roberta Mazoucha vůbec nereflektuje škodu, kterou svazu bývalá zaměstnankyně způsobila.

Bývalá generální sekretářka Svazu zápasu České republiky, která během roku 2021 odčerpala z účtu svazu skrze opakované výběry hotovosti částku v celkové výši 7.640.500 korun, stane 17. ledna před soudem. Zpronevěřené peníze měla obžalovaná podle svých slov využívat pro své osobní potřeby, konkrétně k zajištění chodu rodinné firmy. Svým jednáním přivedla Svaz zápasu ČR na hranici úpadku. Celková odcizená částka odpovídá téměř dvěma třetinám dvanáctimilionového rozpočtu, se kterým svaz ročně operuje.

V důsledku jednání bývalé zaměstnankyně byl svaz nucen ze dne na den výrazně omezit veškeré své aktivity. To se kromě jiného dotklo i schopnosti zabezpečit fungování české reprezentace. Její mezinárodní úspěchy mají přitom zásadní vliv na výši příjmů svazu. V ohrožení byl i start českých závodníků na Mistrovství Evropy.

„Celá situace nás velmi zaskočila. Naši závodníci například zjistili až po příletu do Řecka na Mistrovství světa veteránů, že není uhrazené jejich ubytování ani startovné. K soutěži byli nakonec připuštěni jen díky osobní záruce českého mezinárodního rozhodčího Václava Scheinera. On, ale i všichni ostatní, kterých se situace dotkla a kteří s námi i přesto nadále zůstali a pomohli nám se znovu postavit na nohy, si zaslouží obrovské uznání,“ říká Robert Mazouch, předseda Svazu zápasu České republiky.

Překvapivě nízký návrh trestu

Státní zástupkyně Lucie Horáková navrhuje v případě uznání viny obviněné uložit podmíněný trest odnětí svobody v trvání 3 let se zkušební dobou 5 let. V tomto období by zároveň měla dle svých sil uhradit způsobenou škodu.

„Z lidské roviny je mi celé situace moc líto. Při pohledu na výši trestu, kterou navrhuje státní zástupkyně, se však nemohu ubránit jistému rozčarování. Jednání bývalé zaměstnankyně způsobilo českým zápasníkům nedozírné škody, ze kterých se bude svaz ještě roky vzpamatovávat. V tomto kontextu vnímám navrhovaný podmíněný trest doplněný formálním závazkem nahradit škodu dle svých možností, který svazu nedává jakoukoliv záruku, že zpronevěřené peníze ještě někdy uvidí, jako zcela neadekvátní. Obzvlášť když obžalovaná po odhalení podvodu i přes opakované prosby nepomohla výkonnému výboru ve snaze zachovat operativní chod svazu a neprojevila žádnou lítost,“ komentuje navrhovanou výši trestu Mazouch.

Finanční situace Svazu zápasu České republiky je v současné době stabilizovaná. Zpronevěřené miliony jí však budou v případě, že bývalá zaměstnankyně škodu neuhradí, v následujících letech výrazně chybět. „Nebýt nezištné pomoci našich příznivců, kteří mezi sebou ve veřejné sbírce vybrali částku 449 751 korun, s jejíž pomocí se nám podařilo zajistit základní fungování organizace a situaci alespoň částečně stabilizovat, svaz by dost možná už neexistoval a čeští zápasníci by neměli své zastoupení. Díky patří i významným českým sportovním organizacím v čele s Českou unií sportu, které nám poskytly dodatečnou půjčku, či souhlasily s odložením plateb,“ uzavírá Mazouch

Leave a Reply

Your email address will not be published.