Školení trenérů a cvičitelů III. třídy v zápase

Školení trenérů a cvičitelů III. třídy v zápase

Trenérsko-metodická komise SZČR pořádá kurz trenérů a cvičitelů III.
třídy pro zájemce z oddílů a klubů sdružených pod hlavičkou Svazu
zápasu české republiky. Hlásit se mohou uchazeči se zájmem o nové
školení trenérů, nebo trenéři, kteří již dříve školení trenérů absolvovali,
ale na základě neúčastí na povinných seminářích jim licence propadla
a nyní mají zájem o její obnovení.


Termín: 13. – 15. 1. 2023

Místo konání: Třebízského 2702/12, 301 00 Plzeň


Vedoucí školení: Ing. Petra Skalická Ph.D., tel.: 724 543 438
e-mail: petra.ille.skalicka@gmail.com


Lektoři: Mgr. Pavel Kučera
Mgr. Ladislav Šnelly
Mgr. Petr Skalický
Mgr. Lenka Hocková
(změna lektorů vyhrazena)


Přihláška: Cestou mateřského oddílu na e-mail: petra.ille.skalicka@gmail.com
Uveďte jméno, příjmení, rodné číslo, email, telefon a adresu. Nutné být členem SZČR
Ubytování: Pořadatel školení nezajišťuje účastníkům ubytování.


Termín přihlášky: Nejpozději do 12. 1. 2023


Úhrada: Každý účastník uhradí poplatek na účet SZČR a předloží potvrzení o
platbě, nebo uhradí částku při nástupu do kurzu.


Cena školení pro nové trenéry 2 000 Kč.
Cena školení pro obnovení licence 800 Kč.


Rámcový program:

13. 1. 2023 – 16:00 – 20:00 Prezentace a přednášky

 1. 1. 2023 – 09:00 – 20:00 Přednášky + praxe
 2. 1. 2023 – 08:00 – 15:00 Přednášky + závěrečný test, pohovor
  Ubytování a stravování si účastníci zajišťují sami. Doporučujeme seznámit se předem s
  učebním textem pro trenéry 3. tříd.
  Případné dotazy zodpoví vedoucí školení
  Ing. Petra Skalická Ph.D.
  předseda TMK SZČR

Leave a Reply

Your email address will not be published.