Rovnost mužů a žen ve sportu? Akční plán Českého olympijského výboru může výrazně pomoct

Rovnost mužů a žen ve sportu? Akční plán Českého olympijského výboru může výrazně pomoct

Genderová vyváženost, rovné podmínky a více příležitostí pro ženy. Těmto i dalším tématům se věnoval seminář, na němž Český olympijský výbor představil akční plán na léta 2024–2029 zaměřující se právě na podporu rovnosti mužů a žen ve sportu a jeho vedení. Nejenom dokument, ale i celé setkání vzniklo pod záštitou evropského projektu GAMES. „Dostali jsme se díky němu ke spolupráci s mezinárodními experty a mohli jsme přijít s akčním plánem, který je možná trochu ambiciózní, ale chceme mířit co nejvýš. Jako sportovci to máme v sobě,“ uvedla předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV Ilona Burgrová. Za Svaz zápasu se těchto akcí účastní místopředsedkyně Petra Skalická.

Téma rovnosti pohlaví je předmětem hojných diskuzí nejenom na mezinárodní scéně, ale také u nás. „Český olympijský výbor má velmi aktivní členky a členy Komise rovných příležitostí ve sportu a vnímáme, že veškeré aktivity, v rámci kterých by se dámy mohly zapojit do řídících procesů jednotlivých organizací, jsou naprosto nezbytné. Pomoct k tomu může právě akční plán, který je o vytváření příležitostí tak, aby žádná diskriminace nebyla překážkou k svobodné realizaci žen,“ sdělil generální sekretář ČOV Petr Graclík.

Představený dokument vymezuje šest hlavních cílů, mezi něž patří například vytvoření plánu ke zvýšení zobrazování žen ve sportu v médiích, na sociálních sítích a ve veřejném prostoru, pořádání vzdělávacích akcí na téma equal leadership, vytvoření souboru kandidátek na výkonné/manažerské pozice apod. Hlavní autorkami jsou předsedkyně Komise rovných příležitostí ČOV Ilona Burgrová a místopředsedkyně Denisa Kubová. „Akční plán vyplynul z pečlivé analýzy, jež se opírá o informace poskytnuté českými sportovními svazy a jeho finální podoba je výsledkem české i mezinárodní spolupráce a výměny ověřených zkušeností z praxe,“ popsala Burgrová.

Vedle toho na pódiu vystoupili také Folker Hellmund a Carlotta Giussani z EU kanceláře Evropských olympijských výborů, expert společnosti I Trust Sport Rowland Jack a online příspěvkem program doplnil Pedro Diaz, manažer Mezinárodního olympijského výboru pro rovnost pohlaví a inkluzi.

Akční plán je možná trochu ambiciózní, ale chceme mířit co nejvýš. Jako sportovci to máme v sobě.

Odpolednem provázala Alice Němcová Tejkalová, místopředsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV a bývalá sportovní novinářka, která se dlouhodobě věnuje menšinovým tématům. V panelu věnovanému tématu žen v řídících pozicích diskutovali experti na oblast rovných příležitostí ve sportu a zástupci českého sportovního prostředí – prezidentka České komory fitness a viceprezidentka Hospodářské komory ČR Jana Havrdová, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR Radan Šafařík, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a export Radek Špicar a bývalá prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.

GAMES = Guidance to Achieve More Equal Leadership in Sport

Olga Plachá byla v projektu GAMES, jehož zkratka znamená Guidance to Achieve More Equal Leadership in Sport, jednou ze zástupkyň ČOV. Na samotném akčním plánu vypíchla především bod věnující se práci s novináři: „Musíme si uvědomit, že sportovní sféra není odtržená od té celospolečenské. Ve sportu většinou gender prezentujeme v mužském prostředí. Musíme volit jak témata prezentovat tak, abychom je netlačili na sílu. A s tím nám může novinářská a obecná veřejnost hodně pomoct.“

Projekt odstartoval na jaře 2022 a je financovaný z programu Erasmus+ Evropské komise. V jeho průběhu byla zjištěna aktuální situace zastoupení žen v národních olympijských výborech a federacích v sedmi partnerských zemích a vznikl přehled opatření a nástrojů, které mohou vést ke zvýšení počtu žen ve vedoucích pozicích. Stěžejním výstupem každé zapojené země se pak stal právě konkrétní akční plán.

Leave a Reply

Your email address will not be published.