Kompenzační cvičení u dětí a mládeže: Co to je a proč je to důležité?

Kompenzační cvičení u dětí a mládeže: Co to je a proč je to důležité?

Kompenzační cvičení je založeno na principu uvolňovacích, protahovacích a posilovacích cviků, které mají za úkol kompenzovat, tedy vyrovnávat. Nejčastěji kompenzujeme nadměrnou nebo jednostrannou zátěž, nebo nedostatek pohybu a sedavý způsob života. Každé takové přetěžování, pokud není správně kompenzováno, se někde dříve nebo později projeví a to nejčastěji na stavbě těla – ať již ve zkrácení a oslabení určitých svalových skupin nebo v obtížích s páteří.

Proto je potřeba jednostranné či nadměrné přetěžování kompenzovat průběžně, nejlépe preventivně. Většina sportů dle svého charakteru přetěžuje určité segmenty těla. Čím častější a intenzivnější trénink, tím důležitější je zařazování kompenzačních cvičení.

I přesto, že zatím mezi trenéry, rodiči a ani samotnými dětmi není kompenzační cvičení populární, o vhodnosti jeho zařazení nelze pochybovat. Zařazením kompenzačního cvičení ve sportovní praxi vytvoříme základní předpoklad nejen k dosažení vyšší výkonnosti ve sportu, ale také přispějeme ke zdravému životnímu stylu a k vyšší psychické odolnosti. Navíc toto cvičení má nezastupitelnou roli v prevenci funkčních poruch pohybového systému a zařazením správných kompenzačních cviků můžeme dokonce zmírnit nebo odstranit již vzniklou poruchu.

Kompenzační cvičení je důležité zařadit do tréninkového plánu zejména tehdy, pokud jedinec  má jednostrannou sportovní zátěž (např. při ledním hokeji může být přetěžována hrudní a bederní páteř a dolní končetiny), nebo je po delší rekonvalescenci či přestávce ve sportovní činnosti (vhodné cviky urychlí návrat do tréninkového procesu), má individuální rozdíly ve vývoji nebo pokud  sedavý způsob života (každodenní sezení u počítače nebo ve školní lavici). V důsledku výše zmíněných příčin mohou pak u dětí vznikat poruchy v oblasti páteře, svalové dysbalance, bolesti a přetěžování kloubů.

Naučte se zvolit vhodné kompenzační cvičení u dětí a mládeže v rámci tréninkového procesu v kurzu Andrey Levitové na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Více o kurzu a přihlášení na jdete zde.
https://www.ftvs-vzdelavani.cz/kompenzacni-cviceni-u-deti-a-mladeze-ve-sportovni-praxi-i/

Leave a Reply

Your email address will not be published.