Informace k aktuálnímu stavu ZP

Informace k aktuálnímu stavu ZP

Vážení členové hnutí,

i přesto, že VV dosud nedostal žádnou konkrétní zprávu či podklady od NVK, tak spolupracujeme na potřebných krocích k prověření případné zpronevěry s KRK. VV na svém posledním jednání schválil požadavek KRK / PhDr. Mgr. M. Krahulíka o podání trestního oznámení (více bude uvedeno v zápise z jednání VV, který je nyní v připomínkovém řízení a bude publikován do konce týdne).

Taktéž jsme dostali odpověď od p. Hálka na naši výzvu k úpravě znaleckých posudků (ZP) za roky 2019-2022, který nám odpověděl, že ZP nebude upravovat, jelikož jsou součástí trestního oznámení podaného M. Vejsadou. S ohledem na toto vyjádření znalce to tedy bereme za jeho finální stanovisko. Proto publikujeme tyto ZP, které naleznete zde. Spolu s tím publikujeme i naši výzvu, ze které je patrné, že znalec ve ZP nepracoval s klíčovými materiály (hlavní kniha, pokladní deník, účetní inventura, apod.). Za SZČR budeme pokračovat v dalších krocích směrem ke znalci, ale s ohledem na jeho vyjádření nedává smysl nepublikovat jeho ZP. Původně jsem plánoval tyto ZP publikovat řízeným způsobem (přes jedinečné kódy), ale s ohledem na to, co udělal P. Domkář a také s ohledem na vyjádření znalce to pozbylo původního smyslu, proto je publikujeme bez jedinečných kódů.

S KRK budeme nadále spolupracovat na dalších potřebných krocích v oblasti šetření případné zpronevěry tak, jak jsme se domluvili původně s NVK, která se bohužel vydala jinou cestou, a jak jsme slíbili postupovat i na Valné hromadě v květnu 2023.

O dalších krocích Vás budeme informovat.

S úctou 

Robert Mazouch

Znalecký posudek 2019-2021

Znalecký posudek 2022

Výzva k opravě znaleckého posudku

Reakce na výzvu k opravě znaleckého posudku

Leave a Reply

Your email address will not be published.